Cristina Salazar Gracia

Diplomada en òptica i optometria

especialitzada en teràpia visual

obrir menu

Que és l’optometria i la visió?

visio

L'Optometria
És la ciència que estudia la prevenció, la compensació i el tractament de les anomalies visuals. És una atenció sanitària primària de la salut visual. El professional sanitari que té cura d’això és l’optometrista.

La visió
La visió és la capacitat que té el nostre cervell per entendre allò que els ulls veuen. La informació entra a través de l’ull, és conduïda i passa a diferents àrees del cervell, i en aquestes àrees intervenen altres entrades sensorials com són l’equilibri, el sistema vestibular, l´audició, que ens ajuden a interpretar el que veiem. Per tant, hem de tenir una bona entrada d’informació i una bona interpretació d’aquesta percepció visual per dir que tenim un bon sistema visual.

La visió és un conjunt d’habilitats que serveix per identificar, interpretar i entendre allò que veiem.
El desenvolupament d’aquestes habilitats visuals és progressiu des del naixement.