Cristina Salazar Gracia

Diplomada en òptica i optometria

especialitzada en teràpia visual

obrir menu

Habilitats visuals

imagoptometria

La visió és un conjunt d’habilitats que serveix per identificar, interpretar i entendre allò que veiem. El desenvolupament d’aquestes habilitats visuals és progressiu des del naixement. Aquestes habilitats són un aprenentatge que anem adquirint durant la nostra vida. Les habilitats les podem desglossar en tres grups:

Qualitat de visió

Salut visual

Per obtenir una visió nítida, les estructures oculars han de ser transparents; per tant, hem de tenir una bona salut ocular i no tenir cap patologia que ens faci d’obstacle per a l’ entrada de la llum.

Agudesa visual(AV)

Valorem la quantitat de visió que tenim (amb ulleres o sense). Quan la quantitat de visió no ens dóna el 100%, pot ser per defectes refractius.

Defectes refractius

Alteren la normal agudesa visual (AV) a causa de factors estructurals de l'ull (longitud axial, curvatura corneal) o de l'envelliment del cristal·lí. Es classifiquen en:

• Miopia

Dificultat d’enfocament en la visió de lluny. La imatge es forma davant la retina.

• Hipermetropia

Dificultat d’enfocament de la visió de prop. El cristal·lí no és capaç de compensar la visió i dóna una visió borrosa o genera molts símptomes. La imatge es forma darrere la retina.

• Astigmatisme

Confusió d’imatges, perquè no es perceben bé els contorns. La imatge es forma en diferents punts de la retina.

• Presbícia

La capacitat per enfocar a diferents distàncies es va reduint per l’edat a causa de l'envelliment del cristal·lí.
imagoptometria

Eficàcia visual

Són les habilitats que ens permeten treballar visualment de forma còmoda i eficaç.

Acomodació

Canvis d'enfocament que fa el sistema visual per fer enfocaments ràpids i precisos a diferents distàncies (quan mirem de la pissarra al paper o al contrari, del cuadre de commandaments del cotxe a la carretera).

Visió binocular

És la integració de les imatges dels dos ulls en el cervell, gràcies a l'adequada coordinació i al correcte alineament dels ulls sobre l'objecte fixat. El nivell més alt de visió binocular és la visió amb 3D.
Quan no hi ha bona visió binocular pot ser per diverses causes:

• Estràbime

Falta d’alineació ocular, la qual cosa produeix una desviació.És quan veiem un ull desviat cap endins o cap en fora. És més freqüent en nens o també pot ser causat per un accident.

• No estràbime

La desviació no es manifesta, però hi ha un esforç constant per mantenir els ulls alineats. Són casos n difícils de detectar sense fer un bon examen optomètric.

• Ambliopia(ull gandul)

L’agudesa visual (AV) no millora amb ulleres. Per molta graduació que posem a les ulleres, l’ull no hi veu millor.

Motilitat ocular

Són els moviments dels ulls que permeten que es moguin de forma ràpida i precisa en diferents activitats.

Hi ha tres moviments:

• Fixació

Són els petits moviments que fan els ulls per fixar-se en un objecte. Capacitat de mantenir els ulls sobre allò que volem veure. Aquí intervé molt l’atenció visual.

• Seguiment

Seguir amb els ulls un objecte en moviment, com per exemple seguir una pilota.

•Moviments sacàdics

Fer petits salts amb els ulls de paraula a paraula o per passar d’una línia a l’altra.

Processament de la informació

Ens permet descodificar i utilitzar correctament la informació visual. Es processa en el cervell en una zona central anomenada còrtex visual, però hi ha unes trenta àrees cerebrals que es connecten en aquesta zona i entre elles, per tant, és important que hi hagi un bon processament de la informació.
La capacitat de descodificar i utilitzar la informació visual implica la utilització de diferentes habilitats:

Habilitat visuoespacial

Localització dels objectes a l’espai, lateralitat, direccionalitat, integració bilateral.

Habilitats d’anàlisi visual

Capacitat d’analitzar i discriminar la informació visual: formes, figures, tancament visual, memòria visual o seqüencial…

Integració audiovisual

Relació entre l'estímul visual (lletra) il' estímul auditiu(fonema).

Integració visuomotora

La visió guia les accions motores del nostre cos, per exemple els esports, la coordinació ull-mà en l’escriptura…