Cristina Salazar Gracia

Diplomada en òptica i optometria

especialitzada en teràpia visual

obrir menu

Símptomes

Cada vegada més, ens troben que quan hi ha un/a nen/a amb baix rendiment escolar o lector té algun problema visual associat, li costa la lectoescriptura, fa inversions a-e, p-q, d-b, salta línies, té dificultats per llegir en veu alta, no pot estar ni deu minuts fent deures, li costa fer sumes... Comencem a demanar ajuda als especialistes: psicòlegs, pedagogs, logopedes pero..., li hem fet un examen optomètric?

Si qualsevol de vosaltres o el/la vostre/a fill/a presenteu tres d’aquests símptomes, vol dir que seria convenient que us féssiu un examen optomètric per poder determinar les causes dels problemes visuals i donar-vos una possible solució.

foto_sintomes_1
Símptomes i signes que podem observar
 • Visió borrosa de lluny o de prop.
 • Fatiga visual.
 • Mal de cap.
 • Picor i coïssor d'ulls.
 • Tractaments: podem fer un d’aquest tractaments o treballar-ne amb 2 o 3 segons la disfunció.
 •  Ulleres: prismes, lents correctores o terapèutiques, lents de contacte...
 • Teràpia visual: treballem totes les habilitats visuals.
 • Teràpia de moviments rítmics (TMR).
 • foto_sintomes_2
  Símptomes i signes que podem observar
 • Adaptació lenta quan canvia el pla de mirada lluny-a prop.
 • Fatiga visual.
 • Parpelleig excessiu.
 • Errades quan es copia de la pissarra.
 • Tractaments: podem fer un d’aquest tractaments o treballar-ne amb 2 o 3 segons la disfunció.
 •  Ulleres: prismes, lents correctores o terapèutiques, lents de contacte...
 • Teràpia visual: treballem totes les habilitats visuals.
 • Teràpia de moviments rítmics (TMR).
 • foto_sintomes_1
  Símptomes i signes que podem observar
 • Intent d´evitar treballs prolongats de prop.
 • Gir d'un ull.
 • Gest de tapar-se un ull a l´hora de llegir o escriure.
 • Posicions incorrectes del cap.
 • Visió doble ocasional.
 • Sensació de moviment de lletres.
 • Tractaments: podem fer un d’aquest tractaments o treballar-ne amb 2 o 3 segons la disfunció.
 •  Ulleres: prismes, lents correctores o terapèutiques, lents de contacte...
 • Teràpia visual: treballem totes les habilitats visuals.
 • Teràpia de moviments rítmics (TMR).
 • foto_sintomes_1
  Símptomes i signes que podem observar
 • Pèrdua a l´hora de canviar de línia en llegir.
 • Salt de lletres o paraules.
 • Velocitat lectora lenta.
 • Mala comprensió lectora.
 • Errades a l´hora de copiar de la pissarra.
 • Tractaments: podem fer un d’aquest tractaments o treballar-ne amb 2 o 3 segons la disfunció.
 •  Ulleres: prismes, lents correctores o terapèutiques, lents de contacte...
 • Teràpia visual: treballem totes les habilitats visuals.
 • Teràpia de moviments rítmics (TMR).
 • foto_sintomes_1
  Símptomes i signes que podem observar
 • Falta de coordinació i equilibri.
 • Raonaments lògics erronis.
 • Inversions de lletres i números.
 • Canvi en l'ordre de lletres o paraules.
 • Errors de direccionalitat dreta-esquerra.
 • Mala cal-ligrafia.
 • Falta de coordinació i equilibri.
 • Errors en la integració i la capacitat.
  d'associació imatge-so.
 • Tractaments: podem fer un d’aquest tractaments o treballar-ne 2 o 3, segons la disfunció.
 •  Ulleres: prismes, lents correctores o terapèutiques, lents de contacte...
 • Teràpia visual: treballem totes les habilitats visuals.
 • Teràpia de moviments rítmics (TMR).
 •  Derivació a altres especialistes per fer una feina conjunta com: psicòleg, logopeda, osteopata, posturòleg...